DalAuto.ro

Politica de Confidentialitate

Confidențialitatea datelor este de o importanță deosebită pentru dalauto.ro și dorim să fim deschiși și transparenți
în privința prelucrării datelor cu caracter personal. Prin urmare, avem o politică în care este definit modul de
prelucrare și de protejare a datele dumneavoastră cu caracter personal. Conform cerinţelor Regulamentului general
privind datele personale (GDPR) și ale legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi
toate actele normative care reglementează aceste operațiuni, Online Business Logistic SRL are obligaţia de a
administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi.

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Compania românească, SC Dalauto Logisitic & Spedition SRL („dalauto.ro”) este operatorul datelor cu caracter
personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu
legislația aplicabilă privind protecția datelor.

SC Dalauto Logisitic & Spedition SRL
Sediu –Stefanesti,Calea Bucuresti,67, ArgesRomânia
CUI: RO 35124389, Reg.Com. J03/1372/2015

Unde vă stocăm datele?
Datele pe care le colectăm de la dumneavoastră sunt stocate în Spațiul Economic European (SEE).

Scopul colectării datelor este desfășurarea în condiții optime a serviciilor si produselor pe care vi le oferim.

Datele personale pe care le colectăm sunt cele pe care ni le furnizați în vederea accesului la serviciile noastre.

La modul general, colectăm și stocăm pe o perioadă nedeterminată și prelucrăm următoarele date cu caracter
personal:

 numele și prenumele dumneavoastră,
 adresa (adresele) de e-mail,
 adresa de corespondență
 numărul de telefon pe care ni-l furnizați (de serviciu / personal).

 IP
 numarul comenzii
 suma tranzacției
 data tranzacției

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, dalauto.ro are obligatia de a administra in
conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre
dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe
dalauto.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor
oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media,
administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si
comportamentul consumatorului, cu scopul imbunatatirii serviciilor oferite clientilor.
Companiile care pot avea acces la datele cu caracter personal pot fi consultate aici.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati
neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a dalauto.ro, inregistrata in registrul de evidenta
a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 31206, si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste
date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre dalauto.ro, afiliatii si
colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre dalauto.ro, afiliatii si colaboratorii acestora de
activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de
marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si
monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca
aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre dalauto.ro atat afiliatilor sai precum si altei/altor
entitati din tara sau strainatate.

Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de
lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de
Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea
totala sau partiala a acestora.

Pe baza unei cereri scrise, va puteti exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:
– sa vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
– sa interviti asupra datelor transmise;

– sa va opuneti prelucrarii datelor pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara
– sa solicitati stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege.
– sa descarcati toate datele dumneavoastra.

Astfel, dalauto.ro poate notifica utilizatorii/clientii privind ofertele curente prin newsletterul saptamanal, si poate
trimite felicitari, cupoane cadou sau alte mesaje speciale.

dalauto.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul
dalauto.ro poate opta pentru stergerea acesteia din baza noastra de date.
Informatiile pe care ni le furnizati vor fi utilizate in scopul pentru care le-ati furnizat, pentru a administra, a sprijini si
a evalua serviciile noastre si a preintampina incalcarea securitatii, a legii si a termenilor nostri contractuali.

De asemenea, dalauto.ro poate furniza datele dumneavoastra cu caracter personal altor companii cu care se afla in
relatii de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea acestora, prin care
garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca furnizarea acestor informatii personale se face conform
legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de servicii de marketing, Curierat, servicii de plata /
bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe
piata a produselor si serviciilor noastre.
Informatiile dumneavoastra cu caracter personal pot fi furnizate si catre Parchet, Politie, Instantele judecatoresti si
altor organe abilitate ale statului, in baza si in limitele prevederilor legale si ca urmare a unor cereri expres
formulate.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind
protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca dalauto.ro prelucreaza sau nu date personale
care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc, nu
sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora, in cazurile in care nu avem o
interdictie legala privind divulgarea sursei.

(2) Dreptul la rectificare

Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete
care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante,
precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza
consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras. Aveți dreptul să ștergeți oricând orice date cu caracter
personal prelucrate de dalauto.ro, cu excepția următoarelor situații:

* aveți o solicitare nerezolvată la Serviciul Clienți;
* aveți o comandă deschisă care nu a fost încă expediată sau a fost parțial expediată;
* aveți o datorie neplătită la dalauto.ro, indiferent de metoda de plată;
* dacă există bănuiala sau ați folosit serviciile noastre în mod abuziv în ultimii patru ani;
* cererea dumneavoastră de acordare de credit a fost respinsă în ultimele trei luni;
* dacă ați efectuat o achiziție, vă vom păstra datele cu caracter personal în legătură cu tranzacția dumneavoastră
conform legislației de contabilitate.

(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care va
privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc,
in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite
verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, iar dumneavoastra va opuneti
stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.

(6) Dreptul la portabilitatea datelor
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat, cu dreptul de a
le transmite unui alt operator, in cazul in care (i) prelucrarea datelor s-a efectuat fie in baza consimtamantului
dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin
mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost
efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de
vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

(7) Dreptul la opozitie
Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va
aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in
interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza
respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dumneavoastra,
inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza semnificativ.
Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a va exprima punctul de
vedere si de a contesta decizia.

(9) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor

(10) Dreptul de a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta Notificare sau in
legatura cu utilizarea de catre dalauto.ro a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din
modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de e-mail (in
functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

×